برگزاری نخستین جلسه شورای مسکن شهرستان خمینی شهر

برگزاری نخستین جلسه شورای مسکن شهرستان خمینی شهر

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان

بنا به درخواست بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و دعوت فرمانداری شهرستان خمینی شهر، نخستین جلسه شورای مسکن شهرستان با حضور اعضاء و مدعوین در محل فرمانداری برگزار شد.

در ابتدای این جلسه که با موضوع بررسی طرح نهضت ملی مسکن  و با هدف هماهنگی و هم افزایی بین دستگاهی  برگزار شد، مهندس صادقی-مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان، به ارائه گزارشی از روند ثبت نام و  پیشرفت امور اداری و اجرائی طرح نهضت ملی مسکن خمینی شهر پرداخت.

 

در ادامه، برخی مسائل اداری و فنی  توسط مدیران دستگاه های مرتبط ، مطرح و جهت بررسی بیشتر و رفع مشکلات به جلسه کارشناسان  ارجاع شد.

در پایان این نشست، مهندس سلیمی-فرماندار شهرستان خمینی شهر ضمن تشکر از هماهنگی و همدلی مدیران دستگاه های شهرستان بر  رفع هرچه زودتر موانع احتمالی و تسریع در اجرای مطلوب طرح مسکن ملی شهرستان تاکید کرد.

یادآور می شود بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان خمینی شهر پس از تحویل بیش از ۴٧ هزار متربع زمین از راه و شهرسازی، اقدام به اخذ پروانه های ساختمانی طرح نهضت ملی مسکن شهرستان با ظرفیت حدود ١٠٠٠ واحد در سه مجموعه ۵١١، ۴٣۴ و ۴٣ واحدی نموده و هم اکنون در مرحله احداث واحدهای مذکور می باشد.

 نظرات کاربران
ارسال نظر