بررسی روند تهیه و اجرای طرحهای هادی و پیگیری برخی صورتجلسات تنظیمی

بررسی روند تهیه و اجرای طرحهای هادی و پیگیری برخی صورتجلسات تنظیمی

به گزارش روابط عمومی  بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان

جلسه ی بررسی روند تهیه و اجرای طرحهای هادی و پیگیری برخی صورتجلسات تنظیمی روستاهای دو شهرستان مشاهین شهر و میمه و برخوار با حضور حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شریف دو شهرستان در مجلس شورای اسلامی، مهندس خانی-مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان و دیگر اعضا در محل دفتر نماینده مجلس برگزار و درخواستهایی شامل تامین اعتبارات ملی و قیر رایگان مطرح شد که پس از بحث و تبادل نظر تصمیماتی اخذ گردید.

 نظرات کاربران
ارسال نظر