جلسه گروه کارشناسی فنی طرحهای هادی وکمیسیون تغییرکاربری اراضی روستایی شهرستان چادگان

جلسه گروه کارشناسی فنی طرحهای هادی وکمیسیون تغییرکاربری اراضی روستایی شهرستان چادگان

به گزارش روابط عمومی بنیادمسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان

جلسه گروه کارشناسی فنی طرحهای هادی و کمیسیون تغییر کاربری و اصلاح محدوده اراضی روستایی شهرستان چادگان برگزار گردید.  

در این جلسه که با حضور مهندس خاکیان-کارشناس دفتر تهیه طرحهای بنیاد مسکن استان، بخشداران ، دهیاران ، کارشناسان فنی و نظارت و ارزیابی شهرستان و دیگر اعضا در محل سالن جلسات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان تشکیل گردید، تغییر کاربری و اصلاح محدوده ۳۳ درخواست از روستاهای: اورگان ، باغ ناظر ،حرمانک، دولت آباد کریم، سرچشمه کوگانگ،هجرت آباد،گرداب،دولت آباد گل سفید،فراموشجان،اصفهانک ساکی،اصفهانک مشاعی،پرزگان خراج،درک آباد،لگاله،ونک سفلی نقی آبادومشهدکاوه، ازتوابع شهرستان چادگان مورد بررسی و تبادل نظر قرارگرفت.

 نظرات کاربران
ارسال نظر