جلسه گروه کارشناسی فنی طرحهای هادی وکمیسیون تغییرکاربری اراضی روستایی

جلسه گروه کارشناسی فنی طرحهای هادی وکمیسیون تغییرکاربری اراضی روستایی

به گزارش روابط عمومی بنیادمسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان

جلسه گروه کارشناسی فنی طرحهای هادی و کمیسیون تغییر کاربری و اصلاح محدوده اراضی روستایی شهرستانهای لنجان ، آران و بیدگل ، جرقویه و چادگان برگزار گردید.

 در این جلسه که با حضور مهندس خاکیان-کارشناس دفتر تهیه طرحهای بنیاد مسکن استان، بخشداران ، دهیاران ،  کارشناسان فنی و نظارت و ارزیابی شهرستان و دیگر اعضا در محل سالن جلسات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان تشکیل گردید، تغییر کاربری و اصلاح محدوده ۲۴ مورد از روستاهای رکن آباد و زرد خشویه از بخش باغبهادران شهرستان لنجان ، روستای علی آباد کویر از بخش مرکزی شهرستان آران و بیدگل ، روستاهای گنج آباد ، قارنه و حیدرآباد از بخش مرکزی و روستای اسفنداران ازبخش جرقویه علیا شهرستان جرقویه ، و همچنین روستاهای علی آباد ، مشهد کاوه ، آبادچی ، آنالوچه ، حجت آباد ، درکان ، ده کلبعلی ، علی عرب  ، قرقره  و گشنیزجان از بخش مرکزی شهرستان چادگان مورد بررسی و تبادل نظر قرارگرفت.نظرات کاربران
ارسال نظر