جلسه گروه کارشناسی فنی طرحهای هادی وکمیسیون تغییرکاربری اراضی روستایی شهرستان فریدونشهر

جلسه گروه کارشناسی فنی طرحهای هادی وکمیسیون تغییرکاربری اراضی روستایی شهرستان فریدونشهر

به گزارش روابط عمومی بنیادمسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان

 جلسه گروه کارشناسی فنی طرحهای هادی و کمیسیون تغییر کاربری و اصلاح محدوده اراضی روستایی شهرستان فریدونشهربرگزار گردید. در این جلسه که با حضور مهندس خاکیان-کارشناس دفتر تهیه طرحهای بنیاد مسکن استان، بخشداران ، دهیاران ، کارشناسان فنی و نظارت و ارزیابی شهرستان و دیگر اعضا در محل سالن جلسات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان تشکیل گردید، تغییر کاربری و اصلاح محدوده ۵۱ درخواست از روستاهای بزمه ، خویگان علیا ، بادجان ، بیجگرد ، صادقیه ، دهسور سفلی ، دهسور علیا ، سروشجان ، خلیل آباد ، آبچک ، دستگرد ، ده نو ، زمستانه ، مصیر ،خسرو آباد ، زرد فهره ، اسلام آباد موگویی ، نهضت آباد ، چغیورت ، سرداب سفلی ، سیبک ، قلعه سرخ ، میدانک اول ، و میدانک دوم از توابع شهرستان فریدونشهر مورد بررسی و تبادل نظر قرارگرفت.

 

 نظرات کاربران
ارسال نظر