برگزاری دوره آموزشی ملی _ منطقه ایی ضوابط طراحی و اجرای ساختمان های با مصالح بنایی

 برگزاری دوره آموزشی ملی _ منطقه ایی ضوابط طراحی و اجرای ساختمان های با مصالح بنایی

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان 

️ دوره آموزشی ملی _ منطقه ایی ضوابط طراحی و اجرای ساختمان های با مصالح بنایی برگزار شد .  

در این دوره آموزشی که به مدت ۱۶ ساعت در طی ۲ روز و با حضور ۴۱ نفر از کارشناسان و کارشناسان مسئول از حوزه بازسازی و مسکن روستایی دفتر مرکزی و سایر استانها بصورت ملی ، منطقه ایی و بارویکرد آسیب شناسی وضعیت ساخت و ساز در محل مرکز آموزش شهید مدرس تشکیل شد ، شرکت کنندگان در خصوص مباحث مقررات ملی مبحث هشتم شامل :  

- طرح و اجرای ساختمانهای با مصالح بنایی  
- ضوابط مصالح مصرفی در ساخت ساختمانهای بنایی  
-  مشخصات مصالح و کنترل کیفیت  الزامات عمومی و پیکره بندی ساختمان
 ساختمانهای بنایی مسلح و ...  
-  ساختمانهای بنایی محصور شده با کلاف

آشنا شدند و به بحث و تبادل نظر پرداختند .

 نظرات کاربران
ارسال نظر