برگزاری جلسه کمیته تصویب روستاهای شهرستانهای ( ورزنه ، کوهپایه ، نطنز ، اصفهان و بوئین میاندشت و کاشان )

برگزاری جلسه کمیته تصویب روستاهای شهرستانهای ( ورزنه ، کوهپایه ، نطنز ، اصفهان  و بوئین میاندشت و کاشان )

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان

 جلسه کمیته تصویب و تعیین محدوده استان شامل شهرستانهای (ورزنه ، کوهپایه ، نطنز ، اصفهان ، بوئین و میاندشت وکاشان) در محل سالن جلسات اداره کل تشکیل گردید. در این جلسه که باحضور مهندس خانی-مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان، مهندس فقیهی نیا-معاون عمران روستایی، برخی فرمانداران و یا نمایندگان ایشان، مدیران شعب شهرستانها، بخشداران و دیگر اعضا برگزار شد، طرح هادی بازنگری روستای جندان از توابع شهرستان ورزنه ، طرح هادی بازنگری روستاهای سهر ، میر جعغر و بادافشان  از توابع شهرستان کوهپایه ،طرح هادی بازنگری روستای ولوگرد از توابع شهرستان نطنز ، طرح هادی بازنگری روستاهای کنجوان و باچه از توابع شهرستان اصفهان  ، طرح هادی بازنگری روستاهای هادان و معصوم آباد  از توابع شهرستان بوئین میاندشت ، طرح هادی بازنگری روستاهای جوشقان استرک و فتح آباد از توابع شهرستان کاشان و همچنین الحاق به طرح هادی و موارد جاری اصلاح محدوده و تغییر کاربری درطرح های هادی روستایی شهرستانهای « اصفهان ، کاشان ، شهرضا و بوئین میاندشت » مورد بحث و تبادل نظر و تصویب نهایی قرار گرفت.نظرات کاربران
ارسال نظر