بررسی مسائل و مشکلات روستاهای بخش سیستان شهرستان کوهپایه

بررسی مسائل و مشکلات روستاهای بخش سیستان شهرستان کوهپایه

 

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان

️ جلسه بررسی مسائل و مشکلات روستاهای یک لنگی و ورتون از بخش سیستان شهرستان کوهپایه برگزار شد .

 دراین جلسه که با حضور فرماندار و معاون فرماندار، بخشدار سیستان، مسئولین ادارات شهرستان ، معاونین و مسئولین مدیریت جهاد کشاورزی ، سرپرست بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان کوهپایه ،کارشناسان موضوعی، اعضاء شورای اسلامی ، دهیاران و جمعی از معتمدین محلی در محل مسجدالهادی روستای یک لنگی برگزار گردید ، نمایندگان هر کدام از روستاهای مذکور به بیان مشکلات موجود در روستای خود به ویژه در بخش کشاورزی پرداختند و در خصوص موضوعاتی همچون : تغییر کاربریها، امور زیربنایی ، قنوات، تنظیم بازار و موضوعات ترویجی به بحث و تبادل نظر پرداختند و تصمیماتی دراین زمینه اتخاذ گردید .

 نظرات کاربران
ارسال نظر