برگزاری دوره آموزشی کوتاه مدت مقررات و ضوابط مورد عمل زمین و سند

برگزاری دوره آموزشی کوتاه مدت مقررات و ضوابط مورد عمل زمین و سند

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان

دوره آموزشی کوتاه مدت مقررات و ضوابط مورد عمل زمین و سند درمرکزآموزش بنیاد مسکن استان برگزار شد . 

 در این دوره آموزشی که به صورت ملی منطقه ای و با حضور ۴۰ نفر از کارشناسان و کارشناسان مسئول واحد امورزمین از دفترمرکزی و سایر استانها ،درطی دوروز و به مدت 16 ساعت در مرکز آموزش بنیاد مسکن استان ، برگزار شد،  شرکت کنندگان با مواردی همچون : اصلاحیه دستورالعملهای واگذاری زمین ، شیوه نامه ارائه خدمات به متقاضیان الحاق ، ضوابط و روشهای اجرای قانون الحاق،  راهکارهای حفاظت از اراضی تملکی روستایی و اجرای تفاهم نامه های منعقده با سازمانها آشنا شدند .نظرات کاربران
ارسال نظر