برگزاری دوره آموزشی نظارت بر اجرای ساختمانهای مسکونی

برگزاری دوره آموزشی نظارت بر اجرای ساختمانهای مسکونی

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان

دوره آموزش ملی منطقه ای نظارت بر اجرای ساختمانهای مسکونی در محل هتل سپاهان برگزار شد .

دراین دوره آموزشی که با حضور 54 نفر از کارشناسان و کارشناسان مسئول  نظارت و ارزیابی واحد مسکن شهری دفتر مرکزی و سایر استانها در مدت سه روز به صورت تئوری و میدانی درسطح ملی منطقه ای  برگزار گردید،  شرکت کنند گان درابتدا  با شیوه های چگونگی نظارت بر ساختمانهای مسکونی ، اقدامات شروع پروژه فنداسیون و اسکلت ، نکات اجرایی درمورد اسکلت ، سفت کاری ، نازک کاری ، مروری بر کنترل های آئین نامه ای و مروری بر سامانه تدکار و نحوه عملکرد برآن را فراگرفتند و درادامه هریک از شرکت کنندگان با ارائه نظرات و پیشنهادات در این خصوص به بحث و تبادل و نظر پرداختند .

در پایان  با حضور در محل پروژه ها از روند پیشرفت فیزیکی پروژه های طرح نهضت ملی مسکن و مسکن شهری بازدید بعمل آوردند .نظرات کاربران
ارسال نظر