برگزاری جلسه کمیته تصویب و تعیین محدوده شهرستانهای (لنجان، نجف آباد، اصفهان، شهرضا، فلاورجان)

برگزاری جلسه کمیته تصویب و تعیین محدوده   شهرستانهای (لنجان، نجف آباد، اصفهان، شهرضا، فلاورجان)

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان

جلسه کمیته تصویب و تعیین محدوده استان شامل  شهرستانهای (لنجان، نجف آباد، اصفهان، شهرضا، فلاورجان) در محل سالن جلسات اداره کل تشکیل گردید.

در این جلسه که باحضور مهندس خانی -مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، مهندس کریمی-معاون عمران روستایی، برخی فرمانداران و یا نمایندگان ایشان، مدیران شعب شهرستانها، بخشداران و دیگر اعضا برگزار شد، طرح هادی  بازنگری روستاهای مورکان و رحمت آباد  از توابع شهرستان لنجان ، بازنگری روستای همت آباد از توابع شهرستان نجف آباد  ، طرح هادی بازنگری روستاهای  اشکاوند قلعه چوم از توابع شهرستان اصفهان ،  بازنگری روستای مهیار  از توابع شهرستان  شهرضا  و همچنین الحاق به طرح هادی  و موارد جاری اصلاح محدوده و تغییر کاربری درطرح های هادی روستایی  شهرستان «  فلاورجان  » مورد بحث و تبادل نظر و تصویب نهایی قرار گرفتنظرات کاربران
ارسال نظر