جلسه هماهنگی سامانه نظام فنی روستایی و بررسی پیشرفت فیزیکی طرح مسکن محرومین

جلسه هماهنگی سامانه نظام فنی روستایی و بررسی پیشرفت فیزیکی طرح مسکن محرومین

به گزارش روابط عمومی  بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان

جلسه ای به منظور هماهنگی آخرین تغییرات بوجود آمده در سامانه نظام فنی روستایی در جهت اجرایی شدن دولت الکترونیک از قبیل فعال شدن بخش مالی سامانه، الکترونیکی شدن تمامی واریز وجه ها و پرداخت حق الزحمه خدمات فنی اعضای نظام فنی روستایی کاهش و حذف مکاتبات درون و برون سازمانی و همچنین بررسی آخرین وضعیت پیشرفت طرح مسکن محرومین، به ریاست مهندس قوی بیان-معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان و با حضور محمد ایمان لطفی-رییس حسابداری، کارشناسان مسوول معاونت بازسازی و مسکن روستایی و کارشناسان نظام فنی روستایی شهرستانها برگزار شد.

در ابتدای جلسه مهندس محسن قوی بیان توضیحاتی در خصوص آخرین تغییرات سامانه نظام فنی روستایی و وضعیت پیشرفت طرح مسکن محرومین و ابلاغ تسهیلات طرح ویژه بهسازی مسکن روستایی بیان نموده و در ادامه فرآیند کامل سامانه نظام فنی روستایی توضیح و آخرین وضعیت پیشرفت طرح مسکن محرومین و مشکلات طرح و بررسی و اقدامات مقتضی مصوب گردید.

محمد ایمان لطفی رئیس حسابداری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان نیز مطالب مهم و محوری پیرامون سامانه مالی نظام فنی روستایی بیان نمود.

 نظرات کاربران
ارسال نظر