جلسه گروه کارشناسی فنی طرحهای هادی وکمیسیون تغییرکاربری اراضی روستایی

جلسه گروه کارشناسی فنی طرحهای هادی وکمیسیون تغییرکاربری اراضی روستایی

به گزارش روابط عمومی بنیادمسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان جلسه گروه کارشناسی فنی طرحهای هادی و کمیسیون تغییر کاربری و اصلاح محدوده اراضی روستایی شهرستان فلاورجان برگزار گردید.

در این جلسه که با حضور مهندس خاکیان-کارشناس دفتر تهیه طرحهای بنیاد مسکن استان، کارشناس شعبه شهرستان فلاورجان و دیگر اعضا در محل سالن جلسات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان تشکیل گردید ، تغییر کاربری و اصلاح محدوده 53 درخواست در 4 روستای ( اسفهران ،قلعه میر ،کارویه و جلال آباد ) از بخش قهدریجان و در 23 روستای ( تمندگان ، چمرود ، چهاربرج ، دارافشان ، دارگان ، دستنا ، سهرو فیروزان ، سیاه افشار ، فیلورگان ،قلعه سرخ ، وزیر آباد ، ونهر ، علی آباد ، بجگرد ، اردال ، پلارت ، رارا ، سمان ، صادق آباد ، طاد ، مهرگان ، نرگان و  علیشاهدان ) از بخش پیربکران شهرستان فلاورجان مورد بررسی و تبادل نظر قرارگرفت.نظرات کاربران
ارسال نظر