بررسی موانع و مشکلات موجود درروند عملیاتی شدن صدور اسناد مالکیت قانون الحاق در شهرستانهای فریدن ،چادگان ،بوئین و میاندشت

بررسی موانع و مشکلات موجود درروند  عملیاتی شدن صدور اسناد مالکیت قانون الحاق در شهرستانهای فریدن ،چادگان ،بوئین و میاندشت
به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان جلسه‌ای با موضوع بررسی موانع و مشکلات موجود در روند اجرا و عملیاتی شدن صدور اسناد مالکیت قانون الحاق در شهرستانهای فریدن، چادگان، بوئین و میاندشت تشکیل گردید

جلسه‌ای با موضوع بررسی موانع و مشکلات موجود در روند اجرا و عملیاتی شدن صدور اسناد مالکیت قانون الحاق در شهرستانهای فریدن، چادگان، بوئین و میاندشت با حضور آقای یزدانی-مشاور مدیرکل اداره ثبت اسناد و املاک استان، مهندس صدر-سرپرست امور زمین بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان، آقای امامی-رئیس اداره ثبت اسناد و املاک منطقه فریدن، مهندس اصغری، مهندس کامکار و مهندس احمدی-مدیران بنیاد مسکن شهرستانهای فریدن، چادگان، بوئین و میاندشت در محل بنیاد مسکن شهرستان فریدن برگزار گردید.نظرات کاربران
ارسال نظر