تشکیل پرونده برای ۲ هزار و ۷۴۸ واحدانجام گرفته است

تشکیل پرونده برای ۲ هزار و ۷۴۸ واحدانجام گرفته است

مهندس قوی بیان - معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اصفهان در آخرین گزارش خود پیرامون این طرح در استان گفت: از تیرماه امسال تاکنون برای ۲ هزار و ۷۴۸ واحد از تعداد کل پرونده تشکیل و برای ۲ هزار و ۳۴۰ واحد معرفی به بانک صورت گرفته است.

محسن قوی بیان افزود: قرارداد با بانک برای یک هزار و ۶۲ واحد و پِی کنی یک هزار و ۹۴ واحد انجام شده است.

وی اجرای فونداسیون را برای ۸۹۳ واحد اعلام کرد و اظهارداشت: اجرای اسکلت ۴۲۴ واحد و اجرای سقف ۳۰۳ واحد در مدت اخیر انجام گرفت.

معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اصفهان خاطرنشان کرد: در مدت یاد شده اجرای گچ و خاک ۹۳ واحد نیز با سرعت مناسبی پیش رفت.

قوی بیان با اشاره به حمایت‌های مالی به متقاضیان نیازمند خاطرنشان کرد: میزان بلاعوض پرداختی در این مدت هفت میلیارد و ۸۲۲ میلیون تومان بود.

وی درباره تحویل این واحدها تصریح کرد: بر مبنای اعلام قبلی قرار است تا پایان سال عملیات اصلی آنها به پایان برسد و تا قبل از پایان دولت دوازدهم به محرومان و مددجویان واگذار شود.

محسن قوی بیان افزود: قرارداد با بانک برای یک هزار و ۶۲ واحد و پِی کنی یک هزار و ۹۴ واحد انجام شده است.

وی اجرای فونداسیون را برای ۸۹۳ واحد اعلام کرد و اظهارداشت: اجرای اسکلت ۴۲۴ واحد و اجرای سقف ۳۰۳ واحد در مدت اخیر انجام گرفت.

معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اصفهان خاطرنشان کرد: در مدت یاد شده اجرای گچ و خاک ۹۳ واحد نیز با سرعت مناسبی پیش رفت.

قوی بیان با اشاره به حمایت‌های مالی به متقاضیان نیازمند خاطرنشان کرد: میزان بلاعوض پرداختی در این مدت هفت میلیارد و ۸۲۲ میلیون تومان بود.

وی درباره تحویل این واحدها تصریح کرد: بر مبنای اعلام قبلی قرار است تا پایان سال عملیات اصلی آنها به پایان برسد و تا قبل از پایان دولت دوازدهم به محرومان و مددجویان واگذار شود.نظرات کاربران
ارسال نظر