عملکرد حوزه عمران روستایی در سالی که گذشت

عملکرد حوزه عمران روستایی در سالی که گذشت

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان
مهندس کریمی-معاون عمران روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان ، عملکرد حوزه عمران روستایی در سال 1399 را برطبق استعلام ساخت و ساز در سامانه راهبر در خصوص خدمات فنی و مهندسی، الحاق اراضی، تغییر کاربری، کمیته فنی و کمیته تصویب به شرح زیر اعلام نمود :

علی کریمی- اظهار داشت: در سال ١٣٩٩ تعداد ١٢١٠ فقره درخواست در کمیسیون تغییر کاربری استان مطرح و جهت آنها رای صادر گردیده که این آمار نسبت به سال ١٣٩٨ که رقم ٧۴۶ فقره بوده است، به میزان ۶٢درصد افزایش داشته است که بیشترین موارد تغییر کاربری مطرح شده مربوط به شهرستان اصفهان با ٢٣٠ فقره و کمترین تعداد مربوط به شهرستان برخوار با صفر مورد می باشد.

معاون عمران روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان در رابطه به جلسات برگزار شده در استان نیز تصریح کرد: تعداد جلسات برگزار شده با توجه به شرایط کرونایی، تعداد ٣٩ جلسه و متوسط رای صادر شده ٣١ رای بوده است که بیشترین جلسات مربوط به شهرستانهای فلاورجان و اصفهان به ترتیب با ۵ و ۴ جلسه می باشد.

وی افزود: تا پایان سال ١٣٩٩ تعداد ۴۵١ فقره درخواست تغییر کاربری و ٣۴ فقره درخواست الحاق به طرح هادی به دفتر معاونت عمران روستایی واصل شده که به تدریج در کمیسیون مطرح خواهد شد.

معاون عمران روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان در پایان خاطر نشان کرد: در راستای ساخت و سازهای اصولی و جلوگیری از خلاف سازی، در مجموع تعداد ١۶ هزار و ٨٩۶ استعلام صدور پروانه ساختمانی از طریق دهیاریها به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی واصل شده است که بیشترین پاسخ استعلام با تعداد ٢۴٧۵ فقره مربوط به شهرستان اصفهان و کمترین پاسخ استعلام با تعداد ۵۵ فقره مربوط به شهرستان خمینی شهر می باشد.

 نظرات کاربران
ارسال نظر