بازدید معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور از مناطق زلزله زده پادنای علیا شهرستان سمیرم

بازدید معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور از مناطق زلزله زده پادنای علیا شهرستان سمیرم

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان

در آستانه پنجمین روز از دهه حساب ١٠٠امام(ره)، مهندس مهدیان-معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور باتفاق مهندس جودی-مدیرکل بازسازی، مهندس رشتیان-مدیرکل دفتر نظارت و ارزیابی دفتر مرکزی، مهندس خانی-مدیرکل بنیاد مسکن استان اصفهان و جمعی دیگر از مسئولین از روند بازسازی واحدهای احداثی در روستاهای زلزله زده تُل محمد و  دورگان سفلی از توابع بخش پادنا علیای شهرستان سمیرم بازدید بعمل آوردند.نظرات کاربران
ارسال نظر