برگزاری جلسه جمعبندی در محل دفتر ستاد بازسازی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مستقر در بخشداری پادنای علیا

برگزاری جلسه جمعبندی در محل دفتر ستاد بازسازی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مستقر در بخشداری پادنای علیا

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان

در آستانه پنجمین روز از دهه حساب ١٠٠امام(ره)، پس از بازدید مهندس مهدیان-معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور باتفاق مهندس جودی-مدیرکل بازسازی، مهندس رشتیان-مدیرکل دفتر نظارت و ارزیابی دفتر مرکزی، مهندس خانی-مدیرکل بنیاد مسکن استان اصفهان و جمعی دیگر از برخی مناطق حادثه دیده در روستاهای زلزله زده تُل محمد و  دورگان سفلی از توابع بخش پادنا علیای شهرستان سمیرم جلسه جمعبندی در محل دفتر ستاد بازسازی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مستقر در بخشداری پادنای علیا برگزار و پس از بحث و تبادل نظر تصمیماتی در راستای سرعت بخشیدن به روند بازسازی واحدهای احداثی و ارائه جدول زمانبندی  اخذ گردید.نظرات کاربران
ارسال نظر