بازدید از پروژه های درحال احداث شهرستان اردستان

بازدید از پروژه های درحال احداث شهرستان اردستان

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان

مهندس احمدی کارشناس دفتر مرکزی باتفاق مهندس قوی بیان-معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن استان و مهندس فتوحی-مدیر بنیاد مسکن شهرستان اردستان از محل پروژه های در حال احداث مصلی بزرگ اردستان، پاسگاه شهراب و کلانتری اردستان  و همچنین  پروژه مسکونی ۴۰ واحدی روستای ونین بازدید بعمل آوردند.

پس از بازدید پروژه های، جلسه‌‌ای با حضور سرهنگ هاشمی زاد-فرمانده نیروی انتظامی شهرستان برگزار گردید و مهندس فتوحی-مدیر بنیاد مسکن شهرستان گزارش مبسوطی از برنامه زمانبدی و شروع کار  ارائه نمود.نظرات کاربران
ارسال نظر