روند احداث ٣٠٠٠ واحد مسکن محرومین استان تا تاریخ ١۴ فروردین ماه ١۴٠٠

روند احداث ٣٠٠٠ واحد مسکن محرومین استان تا تاریخ ١۴ فروردین ماه ١۴٠٠

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان

روند احداث ٣٠٠٠ واحد مسکن محرومین در استان اصفهان تا تاریخ ١۴ فروردین ماه ١۴٠٠ به شرح زیر است :

🏠 تعداد واحدهای ارزیابی و شناسایی شده: ۴٠١٢ واحد

🏠سهمیه استان٣٠٠٠ واحد

🏠تشکیل پرونده٣۵۵٠ واحد

🏠معرفی به بانک٣٠٠٠ واحد

🏠قرارداد با بانک٢٩٧۶ واحد

🏠پی کنی٢٩٠۶ واحد

🏠اجرای فونداسیون٢٨۵١ واحد

🏠اجرای اسکلت١٧١٧ واحد

🏠اجرای سقف١۵٨٧ واحد

🏠اجرای گچ و خاک۸٣۴ واحد

🏠قابل سکونت٣٧۵ واحد

📝 از ٩٠٠ میلیارد ریال اعتبار کمک بلاعوض نیز تاکنون:

🏠بلاعوض پرداختی۴٣٣.۶٠٠ میلیون ریال

💰 مانده بلاعوض کلی۴۶۶.۴٠٠ میلیون ریالنظرات کاربران
ارسال نظر