جلسه بررسی مشکلات روستای بداغ آباد شهرستان مبارکه

جلسه بررسی مشکلات روستای بداغ آباد شهرستان مبارکه

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان
جلسه بررسی مشکلات روستای بداغ آباد شهرستان مبارکه در دفتر مدیرکل بنیادمسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان برگزار گردید.

جلسه بررسی مشکلات روستای بداغ آباد شهرستان مبارکه باحضور مهندس خانی-مدیرکل بنیاد مسکن استان، مهندس کریمی-معاون عمران روستایی بنیاد مسکن استان، مهندس جعفری-مدیر بنیاد مسکن شهرستان مبارکه، مهندس فنایی-کارشناس مسئول نظارت و ارزیابی معاونت عمران روستایی استان، اعضای شورای اسلامی و دهیار روستای بداغ آباد در دفتر مدیرکل بنیادمسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان برگزار گردید.

در این جلسه در خصوص موارد مربوط  به بنیاد مسکن شامل واگذاری زمین، اجرای طرح هادی  و ساخت و سازهای صورت گرفته بحث و تبادل نظر و تصمیماتی اخذ گردید.نظرات کاربران
ارسال نظر