تقدیر از مدیران بانکهای عامل شهرستان نجف آباد

تقدیر از مدیران بانکهای عامل شهرستان نجف آباد

به گزارش روابط عمومی بنیادمسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان
از تعدادی مدیران بانکهای عاملی که در پرداخت تسهیلات مسکن روستایی و مسکن محرومین با متقاضیان معرفی شده از طرف بنیاد مسکن انقلاب اسلامی همکاری و تعامل داشته اند تقدیر بعمل آمد.

با حضور مهندس راعی-معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان نجف آباد،  مهندس عمادی-مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان نجف آباد، بخشداران مرکزی و مهردشت و جمعی از مدیران بانک‌های عامل، از تعدادی مدیران بانکهای عاملی که در پرداخت تسهیلات مسکن روستایی و مسکن محرومین با متقاضیان معرفی شده از طرف بنیاد مسکن انقلاب اسلامی همکاری و تعامل داشته اند تقدیر بعمل آمد.

مهندس عمادی-مدیر بنیادمسکن انقلاب اسلامی شهرستان نجف آباد در حاشیه برنامه تقدیر از مدیران بانک‌ها اظهار داشت:

 تعداد ٢٧۴٩ فقره تسهیلات مسکن روستایی از سال ١٣٨۴ تاکنون با کمک بانک‌های عامل و تحت نظارت ناظرین فنی روستایی بنیادمسکن به مردم شریف شهرستان پرداخت شده است.

مهندس عمادی خاطر نشان کرد: همچنین در راستای اجرای تفاهم‌نامه تامین مسکن محرومین تعداد ١٢٠ فقره تسهیلات مسکن محرومین به شهرستان نجف آباد تخصیص یافته که جهت تعداد ٨۵ نفر معرفینامه صادر شده که با همکاری بانک‌های عامل تعداد ۵٧ فقره از تسهیلات به انعقاد قرارداد منجر و اکنون تعداد ۴٨ واحد در مرحله ی اجرای اسکلت می باشد.

مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان نجف آباد تصریح کرد: با توجه به برگزاری جلسات متعدد با محوریت استانداری و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان با مدیران بانکهای استان پیرامون اجرای ضمانت سفته زنجیره ای و ابلاغ به شهرستانها خوشبختانه شاهد تعامل و همکاری شایسته ای از برخی شعب بانک‌های عامل هستیم که به جهت ارج نهادن به این حسن همکاری با حضور فرماندار شهرستان از مدیر و مسئول تسهیلات بانک‌های ملی مرکزی و سپه شریعتی تقدیر بعمل آورده شد.نظرات کاربران
ارسال نظر