جلسه کمیته تطبیق طرح های هادی ١١ روستا از 6 شهرستان

جلسه کمیته تطبیق طرح های هادی ١١ روستا از 6 شهرستان

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان
جلسه کمیته تطبیق طرح های هادی ١١ روستا از ۶ شهرستان اصفهان، تیران و کرون، سمیرم، شهرضا، خوروبیابانک و فلاورجان برگزار گردید .

 با حضور مهندس مجیدی-مدیرکل دفتر امور زمین دفتر مرکزی، مهندس کاظمی-مدیرکل اداره منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان، مهندس خانی-مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان و معاونین دو دستگاه در محل سالن جلسات اداره کل برگزار و پس از بحث و تبادل نظر بخشی از اراضی ملی مورد نظر در روستاهای شهرستانهای فوق الذکر جهت تفکیک و واگذاری به متقاضیان واجد شرایط تصویب گردید.نظرات کاربران
ارسال نظر