برگزاری جلسه کمیته فنی روستایی شهرستان لنجان

برگزاری جلسه کمیته فنی روستایی شهرستان لنجان

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان

جلسه کمیته فنی روستایی شهرستان لنجان در سالن جلسات اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان ‌تشکیل گردید. در این جلسه که با حضور مهندس رئوف-رئیس امور فنی و مطالعات عمرانی بنیاد مسکن استان، مدیرو کارشناس فنی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان مذکور و دیگر اعضا تشکیل گردید، طرح تعیین محدوده روستاهای حاجی الوان و پرکستان از توابع شهرستان لنجان مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت .نظرات کاربران
ارسال نظر