آسفالت ۴٢٠ هزار متر مربع از معابر روستاهای استان اصفهان

آسفالت ۴٢٠ هزار متر مربع از معابر روستاهای استان اصفهان

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان

مهندس خانی-مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان از عملیات آسفالت ۴٢٠ هزار متر مربع درمعابرروستاهای استان  خبرداد :

ایشان اظهارداشتند : عملیات آسفالت ۴٢٠ هزار متر مربع معادل ۵۶ کیلومتر از معابر روستاهای استان اصفهان با قیر رایگان صورت گرفته است .

مدیرکل بنیاد مسکن استان اصفهان گفت :  آسفالت ۵۶ کیلومتر از معابر روستاهای استان با عرض متوسط  ٧.۵  متر معادل ۴٢٠ هزار متر مربع از محل اعتبارات قیر یارانه ای سال ۹۹ در قالب اجرای طرح های هادی روستایی اجراشده است.

مهندس خانی با بیان اینکه معابر ٩٨ روستای استان از این محل اعتباری آسفالت شده افزود: برای ارائه این خدمت ٣٧ میلیارد و ٧۵٠ میلیون تومان اعتبار هزینه شده است.

 

 نظرات کاربران
ارسال نظر