بازدید معاون امور مسکن شهری ومعاون پشتیبانی و امور هماهنگی استانها دربنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشوراز پروژه های مسکونی بنیاد مسکن شهرستان شاهین شهرومیمه

بازدید معاون امور مسکن شهری ومعاون پشتیبانی و امور هماهنگی استانها دربنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشوراز پروژه های مسکونی بنیاد مسکن شهرستان شاهین شهرومیمه

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان

مهندس سهرابی-معاون امور مسکن شهری باتفاق دکتر باقرپور-معاون پشتیبانی و امور هماهنگی استانها دربنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور با حضور در استان اصفهان، از روند پیشرفت فیزیکی پروژه های  ٣۴٨ واحدی زیتون و نیز پروژه ١٠٠٠ واحدی طرح اقدام ملی مسکن شهرستان شاهین شهر بازدید بعمل آوردند.

در این دیدار مهندس سجادی-مدیرکل دفتر نظارت و ارزیابی معاونت مسکن شهری دفتر مرکزی، مهندس خانی-مدیرکل، حجت الاسلام و المسلمین عباس آبادی مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه، مهندس اسماعیلی-معاون مسکن شهری، دکتر نجات-معاون پشتیبانی بنیاد مسکن استان اصفهان و مهندس شریفی-مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان شاهین شهر و میمه نیز حضور داشتند.

درپایان این بازدیدتوسط مهندس سهرابی ومهندس باقرپور با کارکنان شاغل و حاضر در ساختمان اداره کل دیدار چهره به چهره برگزارکردند .نظرات کاربران
ارسال نظر