برگزاری جلسه کارگروه تامین مسکن

برگزاری جلسه کارگروه تامین مسکن

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان

 جلسه کارگروه تامین مسکن با هدف فرونشست زمین در شهر دامنه برگزار گردید . درابتدای این جلسه که با حضور مهندس شیشه فروش ـ مدیر کل مدیریت بحران استانداری ، مهندس خانی ـ مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان ، مهندس صدر - معاون بازسازی و مسکن روستایی ، مهندس فقیهی نیا معاون عمران روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان ، فرماندار ، شهردار و رئیس شورای شهر دامنه ، مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان فریدن ، و همچنین نمایندگانی از: سازمان نظام مهندسی ساختمان ، اداره کل راه و شهرسازی ، سازمان جهاد کشاورزی و شرکت آب منطقه ای استان اصفهان ، در محل سالن جلسات اداره کل تشکیل گردید ، مدیر کل مدیریت بحران استانداری ،گزارشی از اقدامات انجام شده در خصوص فرونشست زمین در شهر دامنه شهرستان فریدن ارائه نمودند و درادامه نیز دیگر اعضای کارگروه در خصوص معضلات و مشکلات ناشی از این فرونشست و درخواست های مردمی و نیز تعیین تکلیف ایمن سازی واحد های مسکونی واقع در زمان خطر فرونشست زمین در شهر دامنه به بحث و تبادل نظر پرداختند و درپایان مواردی دراین خصوص تصمیم گیری و به تصویب نهایی رسید .

 نظرات کاربران
ارسال نظر