جلسه گروه کارشناسی فنی طرحهای هادی وکمیسیون تغییرکاربری اراضی روستایی

جلسه گروه کارشناسی فنی طرحهای هادی وکمیسیون تغییرکاربری اراضی روستایی

به گزارش روابط عمومی بنیادمسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان، جلسه گروه کارشناسی فنی طرحهای هادی و کمیسیون تغییر کاربری و اصلاح محدوده اراضی روستایی شهرستان فلاورجان برگزار گردید.

  در این جلسه که با حضور مهندس خاکیان-کارشناس دفتر تهیه طرحهای بنیاد مسکن استان، مهندس لباف-کارشناس شعبه شهرستان فلاورجان و دیگر اعضا در محل سالن جلسات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان تشکیل گردید ، تغییر کاربری و اصلاح محدوده ۵٩ درخواست از روستاهای ( جیلاب، دارافشان، دشتلو،  کاویان، محمدیه، مهرانجان ارامنه، بندرات، جوجیل، کرسگان، دشتچی، هویه، جولرستان، مهرانجان اتراک، حسین آباد، شرودان، زفره و بوستان)از بخش مرکزی شهرستان فلاورجان مورد بررسی و تبادل نظر قرارگرفت.نظرات کاربران
ارسال نظر