معاون بازسازی و مسکن روستایی کشور از روند پیشرفت فیزیکی پروژه ١٨ واحدی طالخونچه شهرستان مبارکه بازدید بعمل آورد

معاون بازسازی و مسکن روستایی کشور از روند پیشرفت فیزیکی پروژه ١٨ واحدی طالخونچه شهرستان مبارکه بازدید بعمل آورد

مهندس عزیزالله مهدیان-معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور در دومین روز از سفر کاری به استان اصفهان باتفاق مهندس خانی-مدیرکل بنیاد مسکن استان و مهندس جعفری-مدیر بنیاد مسکن شهرستان مبارکه از روند پیشرفت فیزیکی پروژه ١٨ واحدی طالخونچه ، واحدهای در حال ساخت طرح مسکن محرومین و پروژه آماده سازی اراضی غرب روستاهای زودان و بداغ آباد بازدید بعمل آورد.

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان

مهندس عزیزالله مهدیان-معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور در دومین روز از سفر کاری به استان اصفهان باتفاق مهندس خانی-مدیرکل بنیاد مسکن استان و مهندس جعفری-مدیر بنیاد مسکن شهرستان مبارکه از روند پیشرفت فیزیکی پروژه ١٨ واحدی طالخونچه ، واحدهای در حال ساخت طرح مسکن محرومین و پروژه آماده سازی اراضی غرب روستاهای زودان و بداغ آباد بازدید بعمل آورد.نظرات کاربران
ارسال نظر