عملیات کنترل و نظارت تست لرزه نگاری درون چاهی اقدام ملی شهرضا

عملیات کنترل و نظارت تست لرزه نگاری درون چاهی اقدام ملی شهرضا

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان
عملیات کنترل و نظارت انجام تست لرزه نگاری درون چاهی (دانهول) تا عمق ۳۰ متری گمانه جهت تعیین تیپ زمین در پروژه اقدام ملی شهرضا با نظارت دکتر شاهمندی از حوزه معاونت مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان در حال انجام می باشد.

مهندس دیمویی-معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان در رابطه با آزمایش لرزه نگاری اظهار داشت: این آزمایش از دسته آزمایشات ژئوفیزیک و مکمل بررسی های ژئوتکنیک است.

حمید دیمویی تصریح کرد: بر اساس آیین نامه ۲۸۰۰ ایران، زمین از لحاظ استحکام و میانگین سرعت موج برشی از تراز پایه تا عمق ۳۰ متر، به چهار دسته تقسیم می شود که تخمین نادرست آن موجب طراحی ضعیف و خطرپذیری لرزه ای و بالعکس فرض زمین ضعیف تر از واقعیت، هزینه های اضافی ساخت و ساز را به دنبال خواهد داشت.

معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان افزود: با توجه به تعداد قابل توجه واحدها در این پروژه و به منظور طراحی بهینه انجام این آزمایش در یکی از گمانه های حفر شده به عمق ۳۰ متر در دستور کار قرار گرفت.نظرات کاربران
ارسال نظر