شروع پروژه طرح اقدام ملی مسکن درشهرستان خمینی شهر

شروع پروژه طرح اقدام ملی مسکن  درشهرستان خمینی شهر

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان جلسه ای در خصوص شروع اجرای پروژه ٩٠٠ واحدی اقدام ملی مسکن خمینی شهر با حضور مهندس دیمویی-معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان، کارشناسان حوزه مسکن، مشاورین طراحی شارمند و سامان طرح ،مشاور فاز سه (نظارت) تلاش نقش جهان و پیمانکاران حاضر، شامل شرکت‌های شهر آذین، توسعه و سازندگی سداد برگزار گردید

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان

جلسه ای در خصوص شروع اجرای پروژه ٩٠٠ واحدی اقدام ملی مسکن خمینی شهر با حضور مهندس دیمویی-معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان، کارشناسان حوزه مسکن، مشاورین طراحی شارمند و سامان طرح ،مشاور فاز سه (نظارت) تلاش نقش جهان و پیمانکاران حاضر، شامل شرکت‌های شهر آذین، توسعه و سازندگی سداد برگزار گردید.

در این جلسه در خصوص کنترل ترازهای ارتفاعی سایت ها و جزئیات فاز ۳ طراحی پروژه و نحوه تجهیز کارگاه تبادل نظر گردید.

مهندس دیمویی-معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان با بیان اهمیت طرح اقدام ملی در خانه دار نمودن اقشار آسیب پذیر و با اشاره به اینکه این پروژه دومین پروژه سنگین اقدام ملی استان و با ارزش قراردادی ٣٠٠ میلیاردی می باشد، خواستار عزم جدی تمام حاضرین جلسه در پیشبرد این طرح ملی شد.نظرات کاربران
ارسال نظر