روند احداث ٣٠٠٠ واحد مسکن محرومین در استان اصفهان تا تاریخ ٢ اسفند ماه ١٣٩٩

روند احداث ٣٠٠٠ واحد مسکن محرومین در استان اصفهان تا تاریخ ٢ اسفند ماه ١٣٩٩

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان 

روند احداث ٣٠٠٠ واحد مسکن محرومین در استان اصفهان تا تاریخ ٢ اسفند ماه ١٣٩٩ به شرح زیر است : 
🏠 تعداد واحدهای ارزیابی و شناسایی شده: ۴٠١٢ واحد
🏠سهمیه استان⬅️٣٠٠٠ واحد
🏠تشکیل پرونده⬅️٣۴٨٩ واحد
🏠معرفی به بانک⬅️٢٩٧٠ واحد
🏠قرارداد با بانک⬅️٢٧۵٩ واحد
🏠پی کنی⬅️٢۶٠٧ واحد
🏠اجرای فونداسیون⬅️٢۵٢۶ واحد
🏠اجرای اسکلت⬅️١۴٨٧ واحد
🏠اجرای سقف⬅️١٣۶٧ واحد
🏠اجرای گچ و خاک⬅️۶٣۶ واحد
🏠قابل سکونت⬅️٢۵٣ واحد
📝 از ٩٠٠ میلیارد ریال اعتبار کمک بلاعوض نیز تاکنون:
🏠بلاعوض پرداختی⬅️٣۵٠ میلیارد ریال
💰 مانده بلاعوض کلی⬅️۵۵٠ میلیارد ریالنظرات کاربران
ارسال نظر