روند احداث ٣٠٠٠ واحدمسکن محرومین استان تا ١١بهمن١٣٩٩

روند احداث ٣٠٠٠ واحدمسکن محرومین استان تا ١١بهمن١٣٩٩

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان روند احداث ٣٠٠٠ واحد مسکن محرومین در استان اصفهان تا تاریخ ١١ بهمن ماه ١٣٩٩ به شرح زیر است :
 • تعداد واحدهای ارزیابی و شناسایی شده: ۴٠١٢ واحد
 • سهمیه استان ٣٠٠٠ واحد
 • تشکیل پرونده٣٣٣٩ واحد
 • معرفی به بانک٢٨٧٨ واحد
 • قرارداد با بانک٢٢٠٠ واحد
 • پی کنی٢١٨۵ واحد
 • اجرای فونداسیون٢٠٩۴ واحد
 • اجرای اسکلت١٢٨۴ واحد
 • اجرای سقف١٢٠١ واحد
 • اجرای گچ و خاک۴٧٨ واحد
 • قابل سکونت ١٨۶ واحد
 • بلاعوض پرداختی٢۵٠ میلیارد ریال
 • مانده بلاعوض کلی۶۵٠ میلیارد ریال


نظرات کاربران
ارسال نظر