روند احداث مسکن محرومین در سطح استان تا 29 دی ماه 1399

 روند احداث مسکن محرومین در سطح استان تا 29 دی ماه 1399

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان
روند احداث ٣٠٠٠ واحد مسکن محرومین در استان اصفهان تا تاریخ 29دی ماه ١٣٩٩ به شرح زیر است :
 • تعداد واحدهای ارزیابی و شناسایی شده : ۴٠١٢ واحد
 • سهمیه استان⬅️ ٣٠٠٠ واحد
 • تشکیل پرونده⬅️ ٣١٩٠ واحد
 • معرفی به بانک⬅️٢٨٢١ واحد
 • قرارداد با بانک⬅️١٩٨۶ واحد
 • پی کنی⬅️١٩٩۴ واحد
 • اجرای فونداسیون⬅️١٨٩٨ واحد
 • اجرای اسکلت⬅️١١۶٠ واحد
 • اجرای سقف⬅️١٠٧٩ واحد
 • اجرای گچ و خاک⬅️٣۶٩ واحد
 • بلاعوض پرداختی⬅️٢٢۶١١٠ میلیون ریال
 • مانده بلاعوض کلی⬅️۶٧٣٨٩٠ میلیون ریال


نظرات کاربران
ارسال نظر