جلسه گروه کارشناسی فنی طرح هادی وکمیسیون تغییرکاربری اراضی روستایی شهرستان سمیرم

جلسه گروه کارشناسی فنی طرح هادی وکمیسیون تغییرکاربری اراضی روستایی شهرستان سمیرم

به گزارش روابط عمومی بنیادمسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان
جلسه گروه کارشناسی فنی طرحهای هادی و کمیسیون تغییر کاربری اراضی روستایی شهرستانهای نجف آباد، سمیرم، فریدونشهر و اصفهان برگزار گردید. 

دراین جلسه که با حضور مهندس خاکیان-کارشناس دفتر تهیه طرحهای بنیاد مسکن استان، بخشداران، مدیران و کارشناسان شعب شهرستانها و دیگر اعضا در محل سالن جلسات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان تشکیل گردید، تعداد 47 مورد درخواست تغییر کاربری مورد بررسی و تبادل نظر قرارگرفت.نظرات کاربران
ارسال نظر