جلسه گروه کارشناسی فنی طرحهای هادی وکمیسیون تغییرکاربری اراضی روستایی شهرستان فلاورجان

جلسه گروه کارشناسی فنی طرحهای هادی وکمیسیون تغییرکاربری اراضی روستایی شهرستان فلاورجان

به گزارش روابط عمومی بنیادمسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان

جلسه گروه کارشناسی فنی طرحهای هادی و کمیسیون تغییر کاربری و اصلاح محدوده اراضی روستایی شهرستان فلاورجان برگزار گردید.

  در این جلسه که با حضور مهندس رئوف-کارشناس مسئول دفتر تهیه طرحها، مهندس خاکیان-کارشناس دفتر تهیه طرحهای بنیاد مسکن استان، مهندس بلدی-مدیر بنیاد مسکن شهرستان فلاورجان، مهندس لباف-کارشناس بنیاد مسکن فلاورجان و دیگر اعضا در محل سالن جلسات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان تشکیل گردید ، تغییر کاربری و اصلاح محدوده ۵٣ درخواست از روستاهای سه بخش مرکزی، پیربکران و قهدریجان از توابع شهرستان فلاورجان مورد بررسی و تبادل نظر قرارگرفت.نظرات کاربران
ارسال نظر