جلسه کمیته فنی روستایی شهرستان های گلپایگان و فریدونشهر

جلسه کمیته فنی روستایی  شهرستان های گلپایگان و فریدونشهر

جلسه کمیته فنی روستایی شهرستان های گلپایگان و فریدونشهر در سالن جلسات اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان ‌تشکیل گردید.

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان

جلسه کمیته فنی روستایی  شهرستان های گلپایگان و فریدونشهر در سالن جلسات اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان ‌تشکیل گردید.

در این جلسه که با حضور مهندس رئوف-رئیس امور فنی و مطالعات عمرانی بنیاد مسکن استان، مدیران و کارشناسان فنی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی  شهرستانهای مذکور و دیگر اعضا تشکیل گردید، طرح تعیین محدوده روستاهای کلوچان و شادگان از توابع شهرستان گلپایگان، و روستای بهرام آباد از توابع شهرستان فریدونشهر مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت. نظرات کاربران
ارسال نظر