جلسه کمیته فنی روستایی شهرستان فریدونشهر برگزار شد

جلسه کمیته فنی روستایی  شهرستان  فریدونشهر برگزار شد

جلسه کمیته فنی روستایی شهرستان های آران و بیدگل ، فریدونشهر در سالن جلسات اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان ‌تشکیل گردید.

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان

جلسه کمیته فنی روستایی  شهرستان های آران و بیدگل ، فریدونشهر در سالن جلسات اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان ‌تشکیل گردید.

در این جلسه که با حضور مهندس رئوف-رئیس امور فنی و مطالعات عمرانی بنیاد مسکن استان، مدیران و کارشناسان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی دو شهرستان  ،بخشدار، اعضای شورای اسلامی روستاها و دیگر اعضا تشکیل گردید، طرح بازنگری روستای علی آباد کویر و محمد آباد از توابع  بخش مرکزی  و روستاهای ریجن ، علی آباد ، محمد آباد ،حسین آباد و کاغذی از بخش کویرات  شهرستان آران و بیدگل  و طرح بازنگری روستاهای باد جان ، بیجگرد ، ده سور سفلی ، خلیل آباد ، میلاگرد ، مصیر ، سیبک ، دره سیب ، قلعه سرخ  و میدانک اول از توابع بخش مرکزی  شهرستان فریدونشهر مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت

 

 نظرات کاربران
ارسال نظر