جلسه کمیته فنی روستایی شهرستان بوئین و میاندشت

جلسه کمیته فنی روستایی  شهرستان بوئین و میاندشت

جلسه کمیته فنی روستایی شهرستانهای فریدن و بوئین و میاندشت در سالن جلسات اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان ‌تشکیل گردید.

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان

جلسه کمیته فنی روستایی  شهرستانهای فریدن و بوئین و میاندشت در سالن جلسات اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان ‌تشکیل گردید.

در این جلسه که با حضور مهندس رئوف-رئیس امور فنی و مطالعات عمرانی بنیاد مسکن استان، مهندس اصغری-مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان فریدن،مهندس برهانی-سرپرست بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان بوئین و میاندشت و دیگر اعضا تشکیل گردید، طرح بازنگری روستای اسکندری برآفتاب از توابع شهرستان فریدن و طرح بازنگری روستای نوغان سفلی از توابع شهرستان بوئین و میاندشت مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

 نظرات کاربران
ارسال نظر