جلسه کمیته تطبیق طرح های هادی روستاهای شهرستان شهرضا

جلسه کمیته تطبیق طرح های هادی روستاهای شهرستان شهرضا

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان
جلسه کمیته تطبیق طرح های هادی روستاهای شهرستان شهرضا برگزار گردید .

 با حضور مهندس مجیدی-مدیرکل دفتر امور زمین دفتر مرکزی، مهندس کاظمی-مدیرکل اداره منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان، مهندس خانی-مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان و معاونین دو دستگاه در محل سالن جلسات اداره کل برگزار و پس از بحث و تبادل نظر بخشی از اراضی ملی مورد نظر در روستاهای شهرستانهای فوق الذکر جهت تفکیک و واگذاری به متقاضیان واجد شرایط تصویب گردید.نظرات کاربران
ارسال نظر