جلسه کمیته تصویب شهرستان فریدونشهر

جلسه کمیته تصویب شهرستان فریدونشهر

 جلسه کمیته تصویب و تعیین محدوده استان شامل شهرستانهای (خوانسار ،فلاورجان،فریدونشهر،گلپایگان، فریدن،تیران و کرون ،اصفهان) در محل سالن جلسات اداره کل تشکیل گردید.

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلا ب اسلامی استان اصفهان

 جلسه کمیته تصویب و تعیین محدوده استان شامل  شهرستانهای (خوانسار ،فلاورجان،فریدونشهر،گلپایگان،

فریدن،تیران و کرون ،اصفهان) در محل سالن جلسات اداره کل تشکیل گردید.

در این جلسه که باحضور مهندس خانی -مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، مهندس فقیهی نیا-معاون عمران روستایی، برخی فرمانداران و یا نمایندگان ایشان، مدیران شعب شهرستانها، بخشداران و دیگر اعضا برگزار شد، طرح هادی  روستای لایجند  از توابع شهرستان خوانسار ، روستای وزیرآباد از توابع شهرستان فلاورجان  ، طرح هادی  روستای بهرام اباد از توابع شهرستان فریدونشهر ،  و روستای هرستانه علیا وملازجان  از توابع شهرستان  گلپایگان  و روستای نسیم آباد از توابع شهرستان تیران و کرون همچنین الحاق به طرح هادی  و موارد جاری اصلاح محدوده و تغییر کاربری درطرح های هادی روستایی  شهرستان «  اصفهان  » مورد بحث و تبادل نظر و تصویب نهایی قرار گرفت.نظرات کاربران
ارسال نظر