جلسه هماهنگی و بررسی مشکلات صدور اسناد مالکیت در شهرستان خمینی شهر

جلسه هماهنگی و بررسی مشکلات صدور اسناد مالکیت در شهرستان خمینی شهر

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان جلسه هماهنگی و بررسی مشکلات صدور اسناد مالکیت در قالب قانون الحاق و ماده 4 قانون ساماندهی، با حضور آقای یزدانی-معاون امور املاک و کاداستر اداره کل ثبت اسناد و املاک استان، مهندس صدر-رئیس امور زمین بنیادمسکن استان اصفهان، آقای حسن زاده-رییس اداره ثبت اسناد و املاک خمینی شهر و مهندس صادقی-مدیر بنیاد مسکن شهرستان خمینی شهر برگزار و پس از بحث و تبادل نظر تصمیماتی اخذ گردید.

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان

جلسه هماهنگی و بررسی مشکلات صدور اسناد مالکیت در قالب قانون الحاق و ماده 4 قانون ساماندهی، با حضور آقای یزدانی-معاون امور املاک و کاداستر اداره کل ثبت اسناد و املاک استان، مهندس صدر-رئیس امور زمین بنیادمسکن استان اصفهان، آقای حسن زاده-رییس اداره ثبت اسناد و املاک خمینی شهر و مهندس صادقی-مدیر بنیاد مسکن شهرستان خمینی شهر برگزار و پس از بحث و تبادل نظر تصمیماتی اخذ گردید.نظرات کاربران
ارسال نظر