جلسه بررسی مسائل اجرایی پروژه اقدام ملی مسکن شهرستان کاشان

جلسه بررسی مسائل اجرایی پروژه اقدام ملی مسکن شهرستان کاشان

جلسه بررسی مسائل اجرایی پروژه اقدام ملی مسکن شهرستان کاشان با حضور مهندس دیمویی-معاون مسکن شهری بنیاد مسکن استان اصفهان، کارشناس مسوول امور فنی برنامه ریزی و کارشناس طراحی معاونت مسکن شهری به همراه مشاورین طرح و همچنین مجری طرح در محل سالن جلسات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان کاشان برگزار گردید

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان

با حضور مهندس دیمویی-معاون مسکن شهری بنیاد مسکن استان اصفهان، کارشناس مسوول امور فنی برنامه ریزی و کارشناس طراحی معاونت مسکن شهری به همراه مشاورین طرح و همچنین مجری طرح در محل سالن جلسات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان کاشان برگزار و پس از بحث و تبادل نظر تصمیماتی اخذ گردید.نظرات کاربران
ارسال نظر