برگزاری جلسه کمیته فنی روستایی شهرستان های اردستان

برگزاری جلسه کمیته فنی روستایی  شهرستان های اردستان

جلسه کمیته فنی روستایی  شهرستان های اردستان و نجف آباد  در سالن جلسات اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان ‌تشکیل گردید.

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان،

در این جلسه که با حضور مهندس رئوف- رئیس امور فنی و مطالعات عمرانی بنیاد مسکن استان، مهندس فتوحی-رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان اردستان و مهندس عمادی -مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان نجف آباد و دیگر اعضا تشکیل گردید، طرح بازنگری روستای دولت آباد از توابع شهرستان اردستان و طرح بازنگری روستای علی آباد از توابع شهرستان نجف آباد مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.نظرات کاربران
ارسال نظر