برگزاری جلسه کمیته فنی روستایی شهرستان بوئین و میاندشت

برگزاری جلسه کمیته فنی روستایی  شهرستان بوئین و میاندشت

جلسه کمیته فنی روستایی شهرستانهای بوئین و میاندشت، فلاورجان، دهاقان در سالن جلسات اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان ‌تشکیل گردید.

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان،

جلسه کمیته فنی روستایی  شهرستانهای بوئین و میاندشت، فلاورجان، دهاقان در سالن جلسات اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان ‌تشکیل گردید.

در این جلسه که با حضور مهندس رئوف-رئیس امور فنی و مطالعات عمرانی بنیاد مسکن استان، مهندس احمدی-مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان بوئین و میاندشت و مهندس بلدی-مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان فلاورجان و مهندس رضایی-مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان دهاقان، نماینده بخشداری، اعضای شوراهای اسلامی روستاها و دیگر اعضا تشکیل گردید، طرح هادی بازنگری روستای قلعه اخلاص از توابع شهرستان بوئین و میاندشت طرح هادی بازنگری روستای هویه از توابع شهرستان فلاورجان و طرح هادی بازنگری روستای همگین از توابع شهرستان دهاقان مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.نظرات کاربران
ارسال نظر