برگزاری جلسه کمیته فنی روستایی شهرستان اصفهان

برگزاری جلسه کمیته فنی روستایی  شهرستان اصفهان

جلسه کمیته فنی روستایی شهرستان اصفهان در سالن جلسات اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان ‌تشکیل گردید

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان

جلسه کمیته فنی روستایی  شهرستان های اصفهان و هرند در سالن جلسات اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان ‌تشکیل گردید.

در این جلسه که با حضور مهندس رئوف-رئیس امور فنی و مطالعات عمرانی بنیاد مسکن استان، مدیران و کارشناسان فنی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی  شهرستانهای مذکور و دیگر اعضا تشکیل گردید، طرح تعیین محدوده روستاهای دولاب ‏‏و باچه ، از توابع شهرستان اصفهان و روستای هلارته از توابع شهرستان هرند مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.نظرات کاربران
ارسال نظر