برگزاری جلسه کمیته فنی روستایی شهرستانهای تیران و کرون و اردستان

برگزاری جلسه کمیته فنی روستایی  شهرستانهای تیران و کرون و اردستان

جلسه کمیته فنی روستایی  شهرستانهای تیران و کرون و اردستان در سالن جلسات اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان ‌تشکیل گردید.

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان

جلسه کمیته فنی روستایی  شهرستانهای تیران و کرون و اردستان در سالن جلسات اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان ‌تشکیل گردید.

در این جلسه که با حضور مهندس رئوف-کارشناس مسئول دفتر تهیه طرحها، مهندس فتوحی-مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان اردستان، کارشناس بنیادمسکن شهرستان تیران و کرون، بخشدار مرکزی اردستان، اعضای شوراهای اسلامی روستاها و دیگر اعضا تشکیل گردید، طرح هادی زیر ۵۰ خانوار روستای زایین ازتوابع شهرستان اردستان و طرح بازنگری روستای آبگرم از توابع شهرستان تیران و کرون مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.نظرات کاربران
ارسال نظر