برگزاری جلسه کمیته تصویب و تعیین محدوده شهرستان نجف آباد

برگزاری جلسه کمیته تصویب و تعیین محدوده  شهرستان نجف آباد

جلسه کمیته تصویب و تعیین محدوده استان شامل شهرستانهای (لنجان، نجف آباد، اصفهان، شهرضا، فلاورجان) در محل سالن جلسات اداره کل تشکیل گردید.

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان

جلسه کمیته تصویب و تعیین محدوده استان شامل  شهرستانهای (لنجان، نجف آباد، اصفهان، شهرضا، فلاورجان) در محل سالن جلسات اداره کل تشکیل گردید.

در این جلسه که باحضور مهندس خانی -مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، مهندس کریمی-معاون عمران روستایی، برخی فرمانداران و یا نمایندگان ایشان، مدیران شعب شهرستانها، بخشداران و دیگر اعضا برگزار شد، طرح هادی  بازنگری روستاهای مورکان و رحمت آباد  از توابع شهرستان لنجان ، بازنگری روستای همت آباد از توابع شهرستان نجف آباد  ، طرح هادی بازنگری روستاهای  اشکاوند قلعه چوم از توابع شهرستان اصفهان ،  بازنگری روستای مهیار  از توابع شهرستان  شهرضا  و همچنین الحاق به طرح هادی  و موارد جاری اصلاح محدوده و تغییر کاربری درطرح های هادی روستایی  شهرستان «  فلاورجان  » مورد بحث و تبادل نظر و تصویب نهایی قرار گرفتنظرات کاربران
ارسال نظر