برگزاری جلسه کمیته تصویب شهرستان گلپایگان

برگزاری جلسه کمیته تصویب شهرستان گلپایگان

جلسه کمیته تصویب و تعیین محدوده استان شامل شهرستان گلپایگان در محل سالن جلسات اداره کل تشکیل گردید.

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان

 جلسه کمیته تصویب و تعیین محدوده استان شامل  شهرستانهای (اصفهان، شهرضا، فلاورجان ، گلپایگان ، فریدن و چادگان) در محل سالن جلسات اداره کل تشکیل گردید.

در این جلسه که باحضور مهندس خانی -مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، مهندس فقیهی نیا-معاون عمران روستایی، برخی فرمانداران و یا نمایندگان ایشان، مدیران شعب شهرستانها، بخشداران و دیگر اعضا برگزار شد، طرح هادی  بازنگری روستاهای کمیتک و کلیچه  از توابع شهرستان چادگان ، بازنگری روستای چیگان از توابع شهرستان فریدن  ، طرح هادی بازنگری روستاهای  دم آسمان و هنده از توابع شهرستان گلپایگان ، بازنگری روستای مقصود بیک  از توابع شهرستان  شهرضا  طرح هادی بازنگری روستاهای محمد آباد و جار از توابع شهرستان اصفهان و همچنین الحاق به طرح هادی  و موارد جاری اصلاح محدوده و تغییر کاربری درطرح های هادی روستایی  شهرستان «فلاورجان» مورد بحث و تبادل نظر و تصویب نهایی قرار گرفت.نظرات کاربران
ارسال نظر