برگزاری جلسه کمیته تصویب شهرستان ورزنه

برگزاری جلسه کمیته تصویب شهرستان ورزنه

جلسه کمیته تصویب و تعیین محدوده استان شامل شهرستانهای (نجف آباد ، ورزنه ،جرقویه ، اصفهان) در محل سالن جلسات اداره کل تشکیل گردید.

جلسه کمیته تصویب و تعیین محدوده استان شامل  شهرستانهای (نجف آباد ، ورزنه ،جرقویه ، اصفهان) در محل سالن جلسات اداره کل تشکیل گردید.

در این جلسه که باحضور مهندس خانی-مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان، مهندس فقیهی نیا-معاون عمران روستایی، برخی فرمانداران و یا نمایندگان ایشان، مدیران شعب شهرستانها، بخشداران و دیگر اعضا برگزار شد، طرح هادی بازنگری  روستای علی آباد  از توابع شهرستان نجف آباد ، طرح هادی بازنگری روستاهای طهمورثات و ابوالخیر از توابع شهرستان ورزنه  ، طرح هادی بازنگری روستاهای اذرخواران و کمال آباد از توابع شهرستان جرقویه  و طرح هادی بازنگری روستای کلارتان و اصلاحی طرح هادی روستای مزرعه گورت و طرح بازنگری روستای کبوتر اباد و طرح هادی بازنگری روستای مرغ گچی از توابع شهرستان اصفهان و همچنین الحاق به طرح هادی  و موارد جاری اصلاح محدوده و تغییر کاربری درطرح های هادی روستایی شهرستان های « جرقویه،کوهپایه  » مورد بحث و تبادل نظر و تصویب نهایی قرار گرفتنظرات کاربران
ارسال نظر